ICT solutions with drive

Koppeling NHN-Support / ClubPlanner

        

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de koppeling tussen DEWI’s Clubmanager en de Sales ondersteuning software van NHN Support 'ClubPlanner'. Nu ‘sales’ geen kwestie meer is van kwantiteit maar van kwaliteit, is de beheersbaarheid van dit proces van groot belang. NHN-Support kan u bij de implementatie van dit proces ondersteunen. Dit blijft niet alleen bij de opstart ervan, maar ook het onderhoud. Hulpmiddel bij deze ondersteuning is het gebruik van een software pakket dat het gehele proces bewaakt en zorgt voor zelfstuurbaarheid.

 

Voor sluitende rapportages is een koppeling met Clubmanager van grote toegevoegde waarde. Binnenkort meer hierover. Contactgegevens:

 

http://www.nhnsupport.nl/